Work on the farm so far : More Photo And Information Will Be Uplaoed Soon..

नमस्कार
 हाम्रो ईग्ना समाज को हैब्रिद्ज फार्म मा यसरी हर्दम् काम गरिरहेको हुन्छ |   २१ मे  आईतवार को दिन आलू , सिमी, गोड्नु को साथै रायो साग, पक्चोइ र चोइसम साग लगाउने गरिएको छ | आफु ले लागएको सागपात बाहेक अरु साग हरु जस्तै  तितेसाग, खोलेसग, बजन्गेसाग र बेठेसाग सामय मा पाईन्छ तर एस फर्म मा जानु को अगि हजुर हरुले मिलाप  गर्नु पर्छ |  

नमस्कार 
रमन

© 2023 by PURE. Proudly created with Wix.com